HR-sjef

HR-sjef til bedrift med viktig samfunnssoppdrag

Fønix består fra 1. januar 2022 av selskapene Fønix AS, Fønix Arbeidsinkludering AS og Fønix Vaskeri AS.

Vår hovedoppgave er å bistå mennesker til å få en jobb, på oppdrag fra NAV. Vi er også arbeidsgiver for mennesker med behov for et varig tilrettelagt arbeid. I tillegg jobber vi med private og offentlige bedrifter for å styrke tilhørighet til jobb gjennom opplæring og sykefraværsarbeid. Vi har et sterkt fagmiljø og godt nettverk i næringslivet.

Fønix har ca. 170 ansatte og en omsetning på ca. 180 mill. kroner. Vi har hovedkontor i Sandefjord og avdelingskontorer i Vestfold og Moss.

Gjennom vår visjon ”Livsglede gjennom arbeid» har vi en grunnleggende tro på at deltakelse i arbeidslivet øker den enkeltes livskvalitet.

I Fønix har vi grunnleggende tro på at alle kan delta i arbeidslivet. Dette er vårt utgangspunkt i møte med arbeidsgivere og alle våre jobbsøkere. Vår hovedoppgave er å få mennesker ut i jobb på vegne av NAV. Menneskene og organisasjonen er avgjørende for å lykkes i dette viktige arbeidet og for å bidra til dette søker vi nå en dyktig

HR-SJEF

Som HR-SJEF i Fønix har du en sentral rolle i bedriften og skal bidra til at organisasjonen fungerer godt og kan lykkes i å gjennomføre sitt viktige samfunnsoppdrag på en god måte. Din viktigste oppgave vil være å utvikle HR-funksjonen til å understøtte virksomhetens mål og strategier.

Stillingen vil ha både et strategisk og operativt fokus og du må evne å jobbe i begge dimensjoner

Viktigste arbeidsoppgaver

 • Strategisk HR der du vil ha ansvar for å videreutvikle HR-strategi og rutiner på HR-området
 • Rekruttering og ansettelser, inkl onboarding og offboarding
 • Planlegge og gjennomføre omstillingsprosesser
 • Lederstøtte og bidra i sykefraværsoppfølging
 • Ivareta og utvikle innholdet i bedriftens HRM-system

Stillingen inngår i ledergruppen og rapporterer til selskapets leder

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdannelse
 • Erfaring fra overordnet og operativ HR-funksjon
 • Oppdatert kompetanse innen HR-fagene
 • Juridisk kompetanse innen relevant lov- og avtaleverk
 • God forretningsforståelse

Personlige egenskaper

 • Evne til strategisk tenkning, samtidig som du også evner å gjennomføre oppgaver i praksis
 • Initiativrik og en selvstendig arbeidsform
 • Gode relasjons- og kommunikasjonsegenskaper
 • Effektiv, systematisk og strukturert arbeidsform

Vi tilbyr

Som HR-sjef får du en veldig sentral rolle i organisasjonen og vil således bidra til vårt viktige samfunnsoppdrag og virkeliggjøre vårt motto "Livsglede gjennom arbeid". Du vil være på et lag med hyggelige og kompetente kollegaer som brenner for å lykkes med oppgaven med å hjelpe folk til å finne en egnet jobb eller utdanning: Selskapet preges av profesjonalitet, engasjement og fokus på å skape resultater.

For mer informasjon om selskapet og stillingen, se www.fonix.as. Du kan også kontakte vår rådgiver i Skagerak Consulting, Erik Aasmundtveit, tlf. 414 31 938 eller ea@skc.no.

MERK: For å unngå bedrageriforsøk, vil vi presisere at vi aldri ber om BankId-informasjon i søknadsprosessen.

Skagerak Consulting AS er et unikt, tverrfaglig rådgivningsmiljø. Vi jobber med å utvikle mennesker og organisasjoner for å skape varige forbedringer og verdier i offentlige og private virksomheter. Vårt arbeid er basert på en kombinasjon av dokumentert metodikk, praktisk erfaring og en god porsjon sunn fornuft. Les mer om Skagerak Consulting på www.skc.no.

Alle stillinger
Søk på stillingen

Om denne stillingen

Arbeidsgiver

Fønix AS

Nygårdsveien 82

3221 SANDEFJORD

Søknadsfrist

Vi behandler søknader fortløpende

Sted

Sandefjord

Tittel

HR-sjef

Antall stillinger

1