Kommunedirektør

Utviklingsorientert kommunedirektør

Holmestrand kommune har i overkant av 25 000 innbyggere og ca. 1 800 årsverk. Kommunen ligger vakkert til med lang kystlinje, flott natur, innsjø, elver, skog og fjell. Jernbanen og E18 går gjennom kommunen og gir god kommunikasjon både nordover og sørover. Holmestrand kommune er en næringsoffensiv kommune og i sterk vekst med økende innbyggertall. Holmestrand kommune er porten til Vestfold, og er et attraktivt sted å bo, besøke og drive næringsvirksomhet.

Fremtidens tjenester i kommunen bygges med god og relevant kompetanse, godt medarbeiderskap, mestringsorientert ledelse og samarbeid for å nå mål. Holmestrand kommune søker nå en strategisk, strukturert og synlig kommunedirektør som kan bidra til å imøtekomme dagens og fremtidens krav. Tjenesteutvikling, næringsutvikling og omdømmebygging står derfor sentralt. Den nye kommunedirektøren har en sentral rolle i å bidra til videreutviklingen av Holmestrand kommune som en fremtidsrettet samfunnsaktør.

Vi ønsker oss en tydelig og relasjonsskapende kommunedirektør, som kan lede og inspirere de ansatte gjennom endringer og samtidig gjøre organisasjonen rustet til å yte gode tjenester til kommunens innbyggere. Du får en av de viktigste rollene i Holmestrand kommune og må ha en sterk motivasjon for samfunnsoppdraget.

Ansvarsområde og sentrale arbeidsoppgaver for stillingen:

 • Fokus på kommunens rolle som samfunnsutvikler og tilrettelegger for god og effektiv tjenesteproduksjon i nært samarbeid med politisk ledelse
 • Bygge felles kultur og stabilitet gjennom kommunikasjon og samhandling i organisasjonen
 • Bygge tillit og godt omdømme gjennom respekt og gode prosesser
 • Ha tydelig mål- og resultatstyring for å sikre bærekraftig utvikling
 • Sørge for god økonomistyring og internkontroll
 • Sikre at vår kommuneorganisasjon er en attraktiv arbeidsplass
 • Sørge for at saker til politisk behandling blir godt utredet og at vedtak blir gjennomført
 • Være utviklingsorientert og vise forståelse for hvordan den digitale utviklingen påvirker kommunen

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på høgskole-/universitetsnivå samt lederutdanning
 • Relevant ledererfaring fra større offentlig virksomhet
 • God innsikt i offentlig forvaltning og politiske prosesser
 • Erfaring med å lede prosesser innen organisasjonsutvikling, innovasjon, digitalisering og strategisk arbeid
 • Erfaring med overordnet kommunal økonomistyring
 • Du er opptatt av å ha et godt samspill mellom arbeidstakerorganisasjonene og vernetjenesten.
 • Erfaring med mediekontakt og arbeid i det offentlige rom

Personlige egenskaper:

 • Sterk relasjonsbygger med gode kommunikasjonsferdigheter
 • Er en trygg, tydelig, raus og robust leder
 • Analytisk, strukturert og med et strategisk og helhetlig perspektiv
 • Engasjert, initiativrik og handlingsorientert
 • Ha høy grad av integritet
 • Evne til å bygge felles kultur i en ny kommune
 • Evne til å skape tillit, motivasjon og engasjement
 • Evne til å være en samlende leder

Vi kan tilby:

 • En avgjørende rolle i den videre utviklingen av en «ny» kommune
 • Ledelse av en kommune i rivende vekst og utvikling
 • Du får ansvar for en kompetent organisasjon med engasjerte ansatte, tillitsvalgte og ledere
 • Du vil oppleve tett og god dialog med politisk nivå
 • Konkurransedyktige betingelser, herunder gode pensjons og forsikringsordninger

For nærmere informasjon om stillingen kontakt våre rådgivere i Skagerak Consulting, Sissel Gladsø, 402 03 866 eller Ruth-Camilla Aas, 911 77 259. Du kan også kontakte ordfører Elin Gran Weggesrud, 452 65 040 (tilgjengelig etter 8. august).

Søknad med CV registreres i vårt digitale søknadssystem, gjerne så raskt som mulig og senest innen søknadsfristens utløp. Du kan fram til søknadsfristens utløp ta kontakt med oss på konfidensiell basis og få informasjon om stillingen.

Opplysninger om hvem som har søkt denne stillingen kan bli offentliggjort, selv om søkere har reservert seg mot å bli oppført på offentlig søkerliste. Søkere vil bli varslet i forkant dersom ønsket om reservasjon ikke kan tas til følge.

For å unngå bedrageriforsøk, vil vi presisere at vi aldri ber om BankID-informasjon i søknadsprosessen.

Alle stillinger
Søk på stillingen

Om denne stillingen

Arbeidsgiver

Holmestrand kommune

Rådhusgaten 11

3080 Holmestrand

Søknadsfrist

21.08.2022

Sted

Holmestrand

Tittel

Kommunedirektør

Antall stillinger

1