Jakten på den riktige – og oppriktige – kandidat

Rekruttering

Les mer om hvordan vi hjelper bedrifter med rekruttering.

Rekruttering

Del

Facebook iconLinkedIn iconMail icon

«Ærlighet varer lengst» kjenner vi alle til. Dessverre ser det ikke ut til at alle synes dette er et strålende råd – i hvert fall ikke når man skriver CV.

Som headhunter så hender det dessverre av og til at vi avdekker at ikke alt stemmer i en CV. Såkalte hull i CV-en tettes kreativt ved å justere litt på fra- og til-perioder i de øvrige stillinger man har hatt. En annen variant er å «glemme» å føre opp en stilling man har hatt – kanskje fordi stillingen var kortvarig, eller at man lyktes dårlig i den. Og det er vel lurt å skjule?

Legitime årsaker

Har du hatt en periode hvor du ikke har vært i jobb, eller en stilling du ikke ble lenge i, er det ikke nødvendigvis negativt – og slettes ikke noe man bør prøve å skjule! Det kan være mange gode grunner til at man har hatt et kort arbeidsopphold, eller vært uten jobb i en periode. Oppkjøp eller fusjoner. Nedleggelser eller nedbemanning. Kanskje du rett og slett ikke trivdes med oppgavene eller fant tonen med sjefen. Slikt er helt realt og ryddig å informere om.

At man ikke lyktes eller trivdes i en tidligere jobb behøver ikke bety annet enn at dette var en stilling man ikke burde ha hatt eller et sted man burde ha vært. Du passet kanskje ikke inn, eller ansvaret og oppgavene var en dårlig match i forhold til dine preferanser, talenter eller ambisjoner.

Ikke arbeidstakers eneansvar

Det er ikke minst også bedriftens ansvar å sørge for at man har oppgaver og ansvar som er riktige og som gir god mestringsfølelse, utvikling og tilfredshet. Som profesjonelle rekrutterere er en av våre viktigste oppgaver å forstå hva stillingen innebærer av ansvar og arbeidsoppgaver. Like viktig er også selskapets miljø og kultur, slik at det blir en god match mellom kandidat og bedrift. Man skal kort og godt også passe inn.

Ærlig CV – en styrke

Men tilbake til CV-en: Vi ser det faktisk som en styrke at man er åpen og ærlig om at man har hatt stillinger hvor man ikke har trivdes eller fungert. Arbeidslivet er for de aller fleste av oss ikke bare en eneste lang suksesshistorie. Et lite vellykket ansettelsesforhold behøver slettes ikke å bare være negativt eller «din skyld». De fleste av oss har en eller annen gang gått litt «på trynet» og faktisk vokst på det!

Det som derimot er uheldig, er om vi gjennom rekrutteringsprosessen avdekker at de opplysninger du har gitt ikke har vært helt korrekte. Da har du med andre ord ikke vært helt ærlig. Et nærliggende spørsmål blir da – hva annet av det du har opplyst om er ikke helt korrekt?

Jeg tror at ordtaket «ærlighet varer lengst» fortsatt er et relevant og godt råd – i hvert fall i en jobbsøkerprosess.

Har du en ærlig CV? Registrer den hos oss: Åpen søknad

OM SKRIBENTEN

Rolf Wilhelmsen

Rolf er seniorrådgiver og bistår bedrifter i en rekke bransjer med rekruttering av toppledere, mellomledere og fagspesialister. Han har lang erfaring med rekruttering innen fagfeltene salg, salgsledelse, marked, økonomi, kundeservice og drift gjennom 8 års erfaring som rekrutterer, men også fra tidligere lederstillinger i det private næringsliv.