Slik blir du en god møteleder

Del

Facebook iconLinkedIn iconMail icon

Tenk deg bare hvor mange timer du bruker på møtevirksomhet i løpet av et arbeidsliv. Møter er både viktige og nødvendige, men vi har vel alle opplevd møter som handler mer om å møtes enn om fremdrift og resultat. Møter uten mål og mening, med deltagere som kommer for sent, henter seg kaffe og trykker på mobilen. Møteledere som ikke har en tydelig agenda, som stiller uforberedt eller som glemmer å følge opp.

God møteledelse handler om struktur og kultur. Der effektive og gode møter bidrar til både god utnyttelse av tid og ressurser, et tydeligere resultat og fornøyde møtedeltagere, koster ineffektive møter norske bedrifter og organisasjoner millioner av kroner i året.

Løsningen er forberedelse, gjennomføring og oppfølging. Ved å investere tid på å skape en god møtekultur og gode møteledere, vil du spare både tid, frustrasjon og penger.

Seniorrådgivere i Skagerak Consulting, Solveig Hvidsten Dahl og Ellen Liverød Aasmundtveit skreddersyr kurs og foredrag for god møteledelse, -kultur og –struktur, og gir gode råd om hvordan skape mer effektive og gode møter. De har følgende råd å komme med:

Ha et tydelig mål

Alle møter må ha et tydelig mål og bør være godt forberedt. Det betyr i praksis å avklare forventninger, skape trygghet og sikre forutsigbarhet. Send ut en agenda i forkant som gjør det mulig for alle å være best mulig forberedt, og for å gi møtet struktur og rammer.

Involver deltagerne

Velg en møteform og en metodikk som involverer møtedeltagerne. Slik skaper du mer fornøyde deltagere som opplever det som meningsfylt å delta.

Pass tiden

God prosesskunnskap om gjennomføring av møter vil gi deg gode verktøy til å komme i mål innenfor de gitte rammene. Bruk agendaen til å drive møtet fremover. Alt er ikke like viktig – prioriter og vær tydelig på hva som er til informasjon, diskusjon eller beslutning.

Legg frem budskapet slik at alle forstår

Folk er forskjellige. Ved hjelp av kommunikasjonsverktøy vil du kunne være forberedt på hvordan du kan møte ulike type mennesker og hvordan legge frem et budskap for at alle forstår.

Felles ansvar

God møteledelse er alfa og omega for god og effektiv gjennomføring. Likevel har møteleder og møtedeltagere et felles ansvar for at møtet skal bli vellykket. Ved å skape en god møtekultur på arbeidsplassen vil man i felleskap kunne sørge for at møtene blir mer effektive og verdiskapende.

Kurs og foredrag om møteledelse og god møtekultur

Kurs i møteledelse skreddersys til din bedrift eller organisasjon, og tilbys som heldags- og halvdagskurs med workshop og som foredrag på 1 time.

Kursene er tilpasset ledere og møteledere, og gir effektive verktøy til å holde gode møter som involverer de ansatte og skaper forankring internt. Heldagskurset inkluderer også kommunikasjonsverktøy som vil forberede deg på å møte ulike mennesker i bedriften eller organisasjonen, og kunnskap om hvordan du kan presentere budskap som alle forstår.

Foredraget passer ledere og møtedeltager, og gjør deltagerne bevisste på hvilken adferd og hvilke rammer som skaper et godt møte.

Ta kontakt med en av kursholderne for mer informasjon:

Solveig Hvidsten Dahl er en erfaren leder som gjennom et langt arbeidsliv har ledet og deltatt på og designet møter i både offentlig og privat sektor.

Ellen Liverød Aasmundtveit har gjennom 15 år som konsulent lang erfaring i å designe prosesser for møter og team i organisasjoner, og har god kunnskap om utnyttelse av tid og kommunikasjon i kombinasjon med ledelse.

OM SKRIBENTEN

Tom R. Gogstad

Tom er partner i Skagerak Consulting og har mer enn 15 års erfaring som rådgiver. Han er utdannet siviløkonom og er en erfaren rådgiver som blant annet jobber med prosjekter innen forretningsutvikling, strategi, kvalitet, bærekraft og rekruttering.