ChatGPT vs the human brain ved vurdering av kandidater!

Rekruttering

Les mer om hvordan vi hjelper bedrifter med rekruttering.

Rekruttering

Del

Facebook iconLinkedIn iconMail icon

I denne artikkelen har senior rådgiver Sissel Gladsø i Skagerak Consulting gjort seg noen tanker om den utfordrende oppgaven med å vurdere jobbsøknader skrevet av ChatGPT.

I dagens teknologiske verden, har kunstig intelligens (AI) blitt en integrert del av mange aspekter av livet vårt. Innen rekruttering og ansettelsesprosesser har AI, spesielt tekstgenereringsmodeller som ChatGPT, gjort seg gjeldende. Men mens AI bringer med seg mange fordeler, har den også skapt en kompleks utfordring – nemlig hvordan man vurderer jobbsøknader som er skrevet av ChatGPT.

ChatGPT er en imponerende tekstgenereringsmodell som er i stand til å produsere sammenhengende og grammatisk korrekte tekster basert på trening på store mengder tekstdata. Jobbsøknader skrevet av ChatGPT kan se svært autentiske ut og inneholde relevante ferdigheter, erfaringer og kvalifikasjoner, noe som gjør det vanskelig å skille dem fra søknader skrevet av mennesker.

Dette kan begrense rekrutterernes evne til å forstå kandidatene grundig og ta velinformerte beslutninger.

For alle som jobber med rekruttering vil den menneskelige interaksjonen derfor bli enda viktigere enn tidligere. Selve søknaden vil kanskje på sikt utspille sin rolle og en god faktabasert CV blir det eneste førsteinntrykket av en kandidat. Det blir avgjørende å snakke med kandidatene på et tidligere stadium for å få en helhetlig forståelse av hver enkelt og vurdere deres evner og egnethet for stillingen.

For å sikre en rettferdig, transparent og velinformert ansettelsesprosess, må vi lese CV-er og søknader med ny tilnærming.

Så langt konkluderer jeg med at gjennom en balansert tilnærming mellom teknologi og menneskelig innsats kan vi fortsette å bygge en effektiv, etisk og inkluderende rekrutteringsprosess som gir de beste resultatene for både arbeidsgivere og jobbsøkere.

Og ja – denne teksten er, med noen justeringer og tilpasninger gjort av Sissel Gladsø, skrevet av ChatGPT 😉

OM SKRIBENTEN

Sissel Gladsø

Sissel er seniorrådgiver innen executive search, rekruttering, coaching, karriererådgivning og lederstøtte. Hun har bred erfaring fra leder- og spesialistrekruttering og har samarbeidet med alt fra store konsern til små selskaper med prosesser knyttet til executive search og search and selection. Hun har mer enn ti års erfaring innen rekruttering til privat og offentlig sektor og jobber hovedsakelig med rekruttering av mellomledere og fagspesialister.