Er du som leder bevisst din betydning som talentspeider og lederutvikler? 

Er du som leder bevisst din betydning som talentspeider og lederutvikler?

Leder og organisasjonsutvikling

Les mer om hvordan vi hjelper bedrifter med utvikling.

Hva gjør vi

Rekruttering

Les mer om hvordan vi hjelper bedrifter med rekruttering.

Rekruttering

Strategi og virksomhetsutvikling

Les mer om hvordan vi hjelper bedrifter med utvikling.

Hva gjør vi

Del

Facebook iconLinkedIn iconMail icon

God ledelse er en nøkkelfaktor for å bygge og utvikle sterke og bærekraftige organisasjoner. Kloke ledere har fokus på å sette dype, gode og varige spor og sørger for å utvikle dyktige ansatte som kan følge i sporene. De speider etter ledertalenter og legger til rette for at de kan utvikle seg til nye gode ledere. Ikke bare bidrar dette til å gjøre virksomheten robust og uavhengig av den individuelle lederen; kloke ledere ser også betydning av å bidra til å utvikle nye dyktige ledere som kan være attraktive også utenfor egen organisasjon.  

Men hvilke kloke grep tar ledere som lykkes i dette?
Her er noen viktige strategier og egenskaper som ofte kjennetegner slike ledere: 

 • De gode lederne speider etter ledertalenter i egen organisasjon
  Å identifisere og utvikle potensielle ledere internt i organisasjonen er en høyt prioritert oppgave. Dette vil kunne bidra til at det alltid er noen som er forberedt og står klare til å overta ledelsen dersom lederen av en eller annen grunn forlater sin lederposisjon. 
 • Samspill gir styrke 
  Dyktige ledere er bevisste på å bygge sterke lederteam som samarbeider godt og investerer i å skape en organisasjonskultur der innovasjon, ansvarlighet og bærekraft står i fokus. Dette er lederteam som utvikles og utfordres til å ta ansvar for å kunne bidra til trygghet og forutsigbarhet uavhengig av enkeltpersoner. 
 • Robuste organisasjoner – ikke et resultat av flaks og tilfeldigheter 
  Et kjennetegn på sterke og bærekraftige organisasjoner er at ledelsen sørger for at robuste systemer og prosedyrer er på plass. Klare rutiner, retningslinjer og adekvate teknologiske løsninger er implementert og sikrer god støtte og forutsigbarhet for den daglige drift og for videre utvikling av organisasjonen selv om lederen ikke lenger er til stede. 
 • Dyktige ledere oppmuntrer og stimulerer til å tenke nytt og innovativt 
  Gode tradisjoner og etablert praksis kan være verdt å holde fast ved, men har for mange vist seg å være en sikker vei mot uønsket avvikling. Ledere som lykkes er alltid åpne for å endre praksis eller fokus og holder et våkent øye med endringer i behov og etterspørsel. De oppmuntrer sine medarbeidere til å være innovative og til kontinuerlig å tilpasse innsatsen mot endringer i marked og og kundebehov. På denne måten skaper lederen en kultur for engasjement og nytenkning der virksomhetens suksess er mindre avhengig av den enkelte leder.
 • Ledelse i og for gode og onde dager
  Når virksomheten går bra og fremtidsutsiktene er gode kan det være fristende å bruke mindre ressurser på forberedelser for mer krevende dager. Gode ledere lar seg imidlertid ikke friste til å hvile på laurbærene, men sørger for å innarbeide systemer og rutiner for å avdekke risikofaktorer og uforutsette hendelser. Slik kan virksomheten være rustet til å håndtere uforutsette og kritiske hendelser uavhengig av enkeltpersoner.
 • Dyktige ledere lytter nøye til sine medarbeidere før viktige beslutninger fattes 
  Organisasjoner som lykkes preges gjerne av åpenhet og tillit til at alle vil hverandre vel. Ledere i slike organisasjoner involverer ansatte før viktige beslutninger skal fattes og lytter nøye. Lederen oppfordrer til engasjement og legger til rette for arenaer der det er trygt å komme med innspill og nye ideer. Slik stimulerer gode ledere dyktige ansatte til å ta initiativ og ansvar for utvikling av virksomheten. Det gir effektiv og god trening og forbereder på å kunne ta på seg større ledelsesoppgaver.
 • Fra teori til praksis – å bli en god leder kan du ikke lese deg til
  Gode ledere søker stadig å tilegne seg ny kunnskap for å bli enda bedre ledere og det mangler ikke på valgmuligheter når det gjelder lederutdanninger og lederprogram. Og selv om kvaliteten og effekten kan være ulik, er det liten tvil om at økt kunnskap om ledelse gir større trygghet i lederrollen. Men for den som har ønske om å bli mer enn en gjennomsnittlig god leder er verdien av å lære og utvikle seg gjennom å følge gode rollefigurer og få veiledning i praksis uvurderlig.

God kvalitet på ledelse kan være avgjørende for om organisasjoner både i privat og offentlig sektor lykkes eller ei. Å lete etter ledertalenter og utvikle dem til gode ledere bør derfor være en høyt prioritert oppgave for alle med topplederansvar. Slik kan organisasjonen rustes for god og bærekraftig utvikling uavhengig av enkeltpersoner.   

Ta kontakt med seniorrådgiver Solveig Hvidsten Dahl hvis du ønsker mer informasjon om rekruttering av ledere og/eller organisasjons- og lederutvikling!

Forslag til andre artikler fra Skagerak Consulting

Les også: Onboarding av nye ledere – alle har et ansvar!

Les også: Lederens stress – dilemmaer og løsninger

Les også: Setter din ledelse dype og varige spor som er verdt å følge?

OM SKRIBENTEN

Solveig Hvidsten Dahl

Solveig er seniorrådgiver innen rekruttering og leder- og organisasjonsutvikling, med lang ledererfaring fra offentlig sektor med særlig vekt på utdanningsfeltet.

Hun har mer enn 20 års erfaring som lærer og rektor i grunnskolen, og i tillegg, mange års ledererfaring fra styrevirksomhet nasjonalt og internasjonalt, ledelses- og organisasjonsutvikling, samt politisk påvirkningsarbeid. Som leder av en fagforening for ledere har hun opparbeidet et stort nettverk, spesielt innenfor barnehage-/skole- og UH-sektoren og partene i arbeidslivet. Hun har også lang erfaring fra forhandlingsvirksomhet.

Solveig bistår gjerne både ledere og virksomheter med leder- og organisasjonsutvikling, samt lederrekruttering.