Rekruttering

Har du riktig kompetanse i styret?

Selskapers verdiskapning avhenger av den totale kompetanse som er til rådighet. Et styre satt sammen av de riktige menneskene med den riktige kompetansen er avgjørende for å lykkes på lang sikt.

Nå, med et samfunn i stadig større endring enn tidligere, blir viktigheten av styrets engasjement og påvirkning stor. Ikke bare i strategisk planlegging og som besluttende organ, men også som rådgivere for ledelsen.

Et profesjonelt styre styrker virksomheten

Kompetansen i styret og ledelsen er avgjørende for kvaliteten på de beslutningene som skal tas for å ivareta eiernes interesser og virksomhetens resultater. Mange bedrifter opplever at kravene de står overfor, fordrer ny innsikt, mer kunnskap og et godt samarbeid på styrenivå. Mange erkjenner da at det styret som ble valgt for noen år siden, ikke har den kompetansen som kreves i den nye situasjonen. Da er det tid for å gjennomføre en profesjonell rekrutteringsprosess for å finne nye styremedlemmer.

Vi har solid erfaring med styrerekruttering

Skagerak Consulting har solid erfaring med styrerekrutteringer og har utarbeidet en metodikk som grunnlag for dette rekrutteringsarbeidet. Det å komponere et velfungerende styre med komplementære kunnskaper og egenskaper, krever god kunnskap om styrearbeid og profesjonell rekruttering. Rådgiverne i Skagerak Consulting har begge deler.

Har du behov for hjelp til styrerekruttering?

Ønsker du bistand til å rekruttere kompetente og engasjerte styremedlemmer til din bedrift, er det bare å ta kontakt med oss.

Wendy Skjellnan: 915 93 171
Lisbeth H. Holen: 400 11 017
Anders Mowé: 906 12 433
Erik Aasmundtveit: 414 31 938
Odd-Arne Krogstad: 907 53 484

Er du ressursen styret trenger?

Registrer søknad – styreverv

Ta kontakt vedrørende bistand til styrerekruttering

Kontakt oss

Snakk med en av våre rådgivere om styrerekruttering