Hvorfor etikk og etikette er avgjørende i rekrutteringsbransjen

Odd-Arne hos Skagerak Consulting

Rekruttering

Les mer om hvordan vi hjelper bedrifter med rekruttering.

Rekruttering

Del

Facebook iconLinkedIn iconMail icon

Rekrutteringsbransjens etikk og etikette er tema for stadige spørsmål fra våre oppdragsgivere, kandidater og venner. Norge mangler en felles bransjeorganisasjon som sikrer etikken, og det er en tydelig bekymring for mange. Velger du et konsulentselskap som har sitt eget etiske regelverk, står du langt tryggere.

I Norge har vi et fritt arbeidsmarked. Arbeidstakere velger selv hvor de vil jobbe og arbeidsgivere kan fritt kontakte dem og tilby ny jobb.

Et tillitsproblem

Å utvise god etikk er for oss er seniorrådgivere innen executive search og headhunting i Skagerak Consulting en naturlig del av hverdagen. Dessverre er det slik at bransjen også har useriøse aktører. Det kommer oss av og til for øret at kunder er blitt «frastjålet» ansatte, av byrået som har ansatt kandidaten. Slikt skaper naturligvis mistillit i bransjen, og tydeliggjør det faktiske behovet byråer har for et solid etisk regelverk.

Behov for eget etisk regelverk

Et slikt regelverk setter rammeverket for hva vi kan og ikke kan gjøre, og i Skagerak Consulting holder vi alltid etikk høyt – selv om det skulle begrense mengden oppdrag på kort sikt. Våre etiske regler medfører at vi ikke kan jobbe for alle som ønsker å kjøpe våre tjenester. For oss er det de tydelige forutsetningene som settes i vår oppdragsdokumentasjon som gjør at vi alltid ansetter de beste kandidatene. Der ivaretas etikken i henhold til regelverket vårt.

Hva er tillatt?

Regelverket vårt definerer hvem vi kan jobbe for, hvilke kandidater vi kan headhunte, hvilke selskaper vi kan headhunte fra, samt hvilke områder som skal behandles med solid etisk respekt – slik som religion, livssyn, etnisitet, samliv og politisk tilhørighet. Her kommer også etikette inn, altså oppførselen vi som profesjonell aktør kan tillate oss i våre oppdrag.

Konfidensialitet – en nøkkel

Et vesentlig punkt i våre etiske regler er at vi står fjellstøtt på at vi aldri omtaler kandidater i tredjeperson i det åpne rom. Konfidensialitet er for mange selve nøkkelen for å stille sitt kandidatur for oss som hodejegere, og disse skal og må behandles med respekt.

I Skagerak Consulting har vi i tillegg en meget tydelig «off-limit»-strategi. Dette innebærer at vi selvsagt ikke kontakter kandidater hos våre aktive kunder. Dersom kandidater fra våre kunder derimot søker på stillinger hos oss, blir de behandlet som en hvilken som helst søker – slik vårt frie arbeidsmarked skal fungere.

Vår standard blir din

Vi er rådgivere for både kunder og kandidater samtidig. I oppgaver der våre seniorrådgivere representerer din virksomhet, omtaler vi din virksomhet som vår. Våre handlinger går ut fra dette moralske utgangspunkt, der vårt strenge etiske regelsett ligger til grunn. Slik representeres du alltid etter svært høy etisk moral, der alle blir respektert og kan føle seg trygge. Dette omfatter naturligvis også at vi følger gjeldende lover og regler innen personvern (GDPR).

Lønner etikk seg?

Våre rekrutteringsprosesser bygger på struktur og systematikk, solid faglig basert og bygget på lang bransjeerfaring. Vår målsetting er å ta vare på alle og samtidig sette etikk, moral og konfidensialitet svært høyt. Fungerer det? Vi i Skagerak Consulting har opplevd kontinuerlig vekst gjennom 20 år, og ikke minst de siste tre årene – hvor både antall rekrutteringsrådgivere og oppdragsmengde er doblet. For oss understreker dette at vårt sterke fokus på etisk-basert rekruttering verdsettes av kundene og kandidatene i rekrutteringsbransjen.

OM SKRIBENTEN

Odd-Arne Krogstad

Odd-Arne er partner-/seniorrådgiver innen executive search. Hans rådgiverkarriere startet i 2007, og han har bred erfaring innen en rekke bransjer. Odd-Arne er en omgjengelig, engasjert, strukturert og målrettet rådgiver - med en god porsjon energi. Hans varemerke er «å få oppgavene gjort og med et smil».