Miljøledelse skaper konkurransekraft!

Logo Miljøfytårn

Leder og organisasjonsutvikling

Les mer om hvordan vi hjelper bedrifter med utvikling.

Hva gjør vi

Rekruttering

Les mer om hvordan vi hjelper bedrifter med rekruttering.

Rekruttering

Strategi og virksomhetsutvikling

Les mer om hvordan vi hjelper bedrifter med utvikling.

Hva gjør vi

Del

Facebook iconLinkedIn iconMail icon

Fra 1. januar 2024 vektes klima- og miljøhensyn med minimum tretti prosent i offentlige anskaffelser. Dette er en historisk endring som vil påvirke hvordan bedrifter konkurrerer om offentlige kontrakter. Uansett hvilken bransje du jobber i, vil du i årene framover bli møtt med nye krav til miljø og bærekraft. Men i et tøft marked holder det ikke å tilfredsstille minstekravene. Miljø og bærekraft må bli en del av forretningskonseptet.

Skagerak Consulting har jobbet med rådgivning innen miljøledelse siden 2007. Vi har rådgivere som jobber med miljøsertifisering, blant annet Miljøfyrtårn og ISO 14001.

I løpet av disse årene har vi sett en enorm utvikling både i forståelse og vilje til endring blant ledere. Vi ser også at det er et stort spenn mellom ledere som griper fatt i mulighetene, og de som velger å forholde seg passive. Passivitet skyldes som regel ikke motstand mot endringer, men rett og slett mangel på kunnskap og usikkerhet om hvor man skal begynne.

Som bedriftsleder er du nøkkelen til å drive endring og fremme bærekraft i din organisasjon. Nedenfor har vi listet opp noen av de viktigste tingene du bør tenkte på for å sikre at din bedrift forblir konkurransedyktig i et marked med økende fokus på miljø og bærekraft.

Integrer bærekraft i kjernevirksomheten

 • Bærekraft er ikke noe man driver med på siden av kjernevirksomheten. Det er helt avgjørende at bærekraftige prinsipper implementeres i kjernevirksomheten og blir en naturlig del av driften.

Ha et helhetsperspektiv

 • Ledelsen må ha et livsløpsperspektiv på produkter og tjenester og vurdere hvordan miljøpåvirkningen kan reduseres gjennom hele verdikjeden, fra produksjon til distribusjon og ombruk/avfallshåndtering.
 • Vurder miljøpåvirkningene oppstrøms og nedstrøms, dvs. leverandører og kunder.

Bli miljøsertifisert – Miljøfyrtårn eller ISO 14001

 • Sertifiseringer som Miljøfyrtårn, hjelper deg til å sette tingene i system. Det gir deg verktøy og metodikk for miljøledelse samtidig som det gir troverdighet i markedet og viser at dere tar miljøansvar.
 • For større virksomheter som jobber internasjonalt eller i spesielle bransjer, er det internasjonale standarder f.eks. ISO 14001 som gjelder for miljøledelse. Dette gir en strukturert tilnærming til bærekraft.

Jobb målrettet med innovasjon og utvikling

 • Framtidens vinnere er de som klarer å utvikle forretningsmuligheter innen miljø og bærekraft.
 • Fokusér på videreutvikling av dagens produkter og tjenester.
 • Invester i utvikling av nye, miljøvennlige produkter og tjenester.
 • Det ligger store muligheter innen teknologiske løsninger som kan bidra til å redusere ressursbruk, avfall, energibruk etc. Men det ligger minst like store muligheter innen tjenesteutvikling. Kunnskap og kompetanse vil være viktige faktorer for å kunne gjennomføre det grønne skiftet.

Vær realistisk

 • Legg opp til en ambisiøs, men realistisk framdriftsplan.
 • Innovasjon og omstilling krever tid. Det gjelder også endringer innen bærekraftsområdet.
 • Organisasjonen må klare å jobbe med løpende drift samtidig som den driver med utvikling og tilpasninger innen miljø og bærekraft.

Samarbeid og finn partnere

 • Samarbeid med andre bedrifter, leverandører og organisasjoner. Dette kan gi synergier og muligheter for felles bærekraftsaktiviteter.
 • Vurder å delta i bransjeinitiativer og nettverk innen bærekraft.

Gi opplæring og skap bevissthet

 • Kunnskap er nøkkelen til gode omstillingsprosesser.
 • Gi de ansatte opplæring i de grunnleggende prinsippene ifm. miljø og bærekraft.
 • Trekk de ansatte aktivt inn. Engasjerte ansatte kan være en ressurs for å iverksette endringer.
 • Øk bevisstheten om bærekraft blant alle interessenter, inkludert kunder og leverandører.

Still krav

 • Still konkrete krav til leverandører og samarbeidspartnere.
 • Ved å stille krav er det større sannsynlighet for at man lykkes med egen bærekraftsatsing. Dessuten skaper det positive ringvirkninger for samfunnet totalt sett.

Fortell om hva dere gjør

 • Kommuniser din bærekraftstrategi og dine bærekraftsaktiviteter internt og eksternt. Del historien din med kunder, ansatte og interessenter.
 • Vær ærlig i kommunikasjonen. «Grønnvasking» blir gjennomskuet.
 • Markedsfør bærekraftige produkter og tjenester som en verdi for kundene dine.

Bærekraft handler ikke bare om å oppfylle krav, men også om å skape langsiktig verdi for virksomheten din og samfunnet. Ved å ta proaktive skritt kan du bidra til å posisjonere bedriften din innen bærekraft og samtidig møte de strenge kravene som vil bli stilt i fremtiden. Som leder kan du ikke vente. 

Ta kontakt med seniorrådgiver Tom R. Gogstad hvis du ønsker mer informasjon om miljøledelse og Miljøfyrtårn-sertifisering.

OM SKRIBENTEN

Tom R. Gogstad

Tom er partner i Skagerak Consulting og har mer enn 20 års erfaring som rådgiver. Han er utdannet siviløkonom og er en erfaren rådgiver som blant annet jobber med prosjekter innen forretningsutvikling, strategi, kvalitet, bærekraft og rekruttering.