Å lede i usikre tider?

Å lede i usikre tider?

Leder og organisasjonsutvikling

Les mer om hvordan vi hjelper bedrifter med utvikling.

Hva gjør vi

Rekruttering

Les mer om hvordan vi hjelper bedrifter med rekruttering.

Rekruttering

Strategi og virksomhetsutvikling

Les mer om hvordan vi hjelper bedrifter med utvikling.

Hva gjør vi

Del

Facebook iconLinkedIn iconMail icon

Vi lever i en verden med stadige endringer, preget av krig i utlandet og høyere renter og stor inflasjon i Norge og vi har ennå ikke sett stor økning i arbeidsløsheten. De ulike selskapene kan stå ovenfor ulike problemstillinger. Hvordan kan en leder lede i en tid med stor usikkerhet? Et stort spørsmål, men det finnes noen punkter som kan hjelpe oss til å bli bedre til å lede igjennom en tid med usikkerhet.

 • Kommunikasjon:
  Ha en åpen og ærlig dialog med de ansatte. Vær tydelig og informer om situasjonen og hva som skjer. Det gir tillitt og vil redusere frykt, snakking mellom ansatte og spekulasjoner. Lag kanaler hvor de ansatte kan gi tilbakemeldinger, samtidig gi de mulighet for forbedringsforslag, som kan gi en følelse av sterkere involvering.
 • Positivitet:
  Gå foran og fremvis en positiv tilnærming til de utfordringer selskapet står ovenfor. Ha tro på dine ansatte og la de få den følelsen. Ord har makt og kan føre til sterkere motivasjon og en bedre moral.
 • Planlegging:
  Utarbeid en strategi med en klar handlingsplan over ulike situasjoner som kan oppstå. Involver og informer de ansatte for å redusere usikkerhet og uro. Sørg for at de ansatte har lett tilgang til handlingsplaner og annen relevant informasjon.
 • Empati:
  De ansatte er individer med ulike behov og personligheter. Ha en tilpasset tilnærming og vis ekte oppmerksomhet på den enkeltes bekymringer og behov. Vis at du bryr deg. Alle trenger å bli sett i usikre tider og ivaretatt på en god måte.
 • Work Balance:
  Gi de ansatte mulighet for å ha god balanse mellom arbeid og fritid. Vær fleksibel og la den enkelte velge mellom hjemmekontor og fysisk tilstedeværelse. Vær en pådriver for å ha fysisk aktivitet. I stressede tider med stor usikkerhet trenger enhver å koble av og noen gjør det best med fysisk trening, mens andre finner andre metoder.
 • Anerkjennelse:
  Belønn god innsats og prestasjoner den enkelte utøver. I usikre tider kan oppmerksomhet bidra til sterkere motivasjon og større engasjement hos de ansatte.

  De ovennevnte punkter kan gi et støttende og inkluderende arbeidsmiljø. Det gir tillitt og bidrar til at de ansatte takler usikre tider på en bedre og mer effektiv måte. Vær samtidig en tydelig og synlig leder. Å lede kan sies å ta en gruppe fra det sted de er, til et sted de ikke har vært.  Tør å vær den lederen som står igjennom de usikre tidene og du vil få lojale og dedikerte ansatte i fremtiden.

Forslag til andre artikler fra Skagerak Consulting
Les også: Onboarding av nye ledere – alle har et ansvar!
Les også: Tre skjulte feller: Leder du selskapet i blinde?
Les også: Lederens stress – dilemmaer og løsninger
Les også: Setter din ledelse dype og varige spor som er verdt å følge

OM SKRIBENTEN

Øyvind Johannessen

Øyvind er seniorrådgiver innen executive search, rekruttering, coaching og karriererådgivning. Han har over 11 års erfaring i leder og spesialist rekruttering. Han har Master fra BI innen strategisk ledelse og bred internasjonal erfaring, spesielt fra det tyske markedet. Han jobber primært innen bank, industri, retail, produksjon, bygg og anlegg. Øyvind er genuint interessert i mennesker, og har alltid et smil på lur.