Bruker du ledergruppen eller teamet ditt optimalt?

Leder og organisasjonsutvikling

Les mer om hvordan vi hjelper bedrifter med utvikling.

Hva gjør vi

Del

Facebook iconLinkedIn iconMail icon

Ledergrupper og team er satt sammen for å skape resultater, i tråd med virksomhetens overordnede mål, strategi og verdier. Bruker du ledergruppen din best mulig i dag?

Vet alle i organisasjonen:

 • Hva dere skaper?
 • Hvem dere er?
 • Hva dere er til for?

Hvordan kommuniserer dere etter møtene?

 • Hvordan jobber dere i forkant av beslutninger?
 • Er det tydelig agenda når dere treffes?
 • Hvordan treffes dere? Har dere felles avhengighet eller jobber dere primært for egen avdelings sak?
 • Hva gjør dere når dere er sammen, hvorfor er dere sammen, hvordan tar dere beslutninger og hvordan avgjør dere og legger plan for HVA som skal kommuniseres og til hvem?
 • Sørger dere for at alle får lik informasjon uansett hvem den kommer fra?

Hvordan er vektingen på saker mellom drift/»gjøring» og det strategiske?

 • Hvordan jobber dere med å skape virkningsfulle ledermøter hvor dere skaper måloppnåelse og gjennomføringskraft for organisasjonen?
 • Hvordan er normene og samspillet dere imellom?
 • Hvordan jobber dere med å utvikle dere som gruppe?
 • Hvordan jobber dere sammen mellom ledermøtene?

Trener dere så lenge at endringene sitter?

Det du er bevisst, kan du gjøre noe med. Det du er ubevisst, gjør noe med deg.

Kjenner du deg selv som leder?

Hvordan oppfatter andre deg, vet du egentlig det? Har du en atferd som inviterer til tilbakemeldinger, og ber du om råd?

Økt bevissthet på egne personlighetstrekk, styrker, holdninger og verdier vil gjøre at du kan trene på hvilken atferd du gjøre mer av og hva det kan være lurt å tone ned.

Joharis vindu (Luft, J & Ingham, 1955)  er en mye brukt modell for kommunikasjon, som sier noe om:

Hvordan du kan oppleves:

 • Hva andre ser av deg og som du ønsker å vise, det åpne vinduet, eller arenaen.
 • Hva du ser eller IKKE ser selv, blindflekken, evner du å lytte til og får du tilbakemeldinger fra andre?
 • Hvordan du ønsker å fremstå, hva viser du og hva skjuler du? Er du mer interessert i andre enn å vise hvem du er, eller viser du bare det glansede bildet?
 • Hva er det verken du eller andre vet?

Hvordan ledergruppen eller teamet kan oppleves:

 • Hvordan oppfatter organisasjonen dere som gruppe og hva viser dere som er åpent for andre og dere selv?
 • Hva er det de andre ser, som dere som gruppe ikke ser? Hvordan får dere disse tilbakemeldingene? Hvorfor eksisterer dere, vet organisasjonen det? Er det tydelig hva dere som ledergruppe skal produsere for bedriften?
 • Hvordan ønsker dere å fremstå som ledergruppe eller team? Hvordan jobber dere sammen og sjekker ut med organisasjonen om det samstemmer med organisasjonens oppfattelse av dere? Avviker praksis fra det dere kommuniserer?
 • Hvordan følger dere med for å få med dere det dere ennå ikke vet?

God teamledelse er avgjørende

Som leder er du den aller viktigste rollemodellen. TØR du som leder å ikke sette av tid til å utvikle ledergruppen/teamet ditt?

Eller hvordan pakke det inn i bomull, kommunisere eller beslutte ingenting? Se Ukens Lunch i DN, lørdag 11 juni.

Vi lærer hos og lar oss inspirere av Bang & Midelfart som både forsker på og jobber med utvikling av ledergrupper. Det betyr at vi er oppdatert på det nyeste forskningsbaserte og erfaringsbaserte metodikken og ikke minst hvordan drive prosessen sammen med deg.

Ellen L. Aasmundtveit - Skagerak Consulting

OM SKRIBENTEN

Ellen L. Aasmundtveit

Ellen er seniorrådgiver innen ledelse og organisasjonsutvikling og har i snart 20 år jobbet med utvikling av ledere i ulike lederprogram og prosesser. Hun jobber mye med utvikling av ledergrupper og team, og coaching og lederstøtte av ledere. I tillegg har hun gjennom de siste 11 årene videreutviklet og gjennomfører fortsatt et Traineeprogram for ledere med 20 deltakere som følges tett opp over et år.
Ellen brenner for å kunne bidra til at ledere blir gode på selvledelse, kommuniserer godt med sine medarbeidere, samspiller og gjør gode forventningsavklaringer – mens de er tydelige på mål og viser retning!