20 års-jubilanten Skagerak Consulting fortsetter veksten

Del

Facebook iconLinkedIn iconMail icon

Det hele startet i slutten av 2002 ved primus motor Erik Aasmundtveit (vår daglig leder i selskapet) endret navn på sitt private selskap fra PersonalPartner AS til Skagerak Consulting AS. 

Selskapet var en videreføring av rådgivningsvirksomheten i Cap Gemini Ernst & Young, region Skagerak, som igjen var et resultat av sammenslåingen av Ernst & Young Consulting, Cap Gemini og Gemini Consulting. Kontorets adresse var i Skien.

På plass i Sandefjord

Allerede i 2005 etablerer selskapet seg i Sandefjord med kontor i Thor Dahlsgt. 1 (på brygga). Selskapet vokser, og vi flytter etter hvert inn i nyoppussede lokaler på hjørnet av bygget med utsikt over havnen og mot byen. På denne tiden er det 6 rådgivere i selskapet.

I perioden 2006 – 2009 ble våre tjenester meget godt mottatt i markedet og med knapphet på kapasitet, ble det besluttet å rekruttere flere rådgivere for å skape en enda mer robust organisasjon. Vi øker til 10 rådgivere frem mot 2009.

Etablering i Oslo

Oslo-kontoret etableres i 2009 og flytter inn i bygget til Glassmagasinet på Stortorvet i Oslo sentrum. I løpet av året øker vi til 12 rådgivere fordelt på våre kontoret. I perioden 2013 til 2017 var Oslo-gjengen innom et nytt kontorbygg på Vindern og i slutten av 2016 flytter vi inn i Arbinsgate 2 nær Nationaltheatret stasjon. I samme periode flytter gjengen i Skien seg videre til nåværende hovedkontor for selskapet til Nordre Kullerud 1, på Fokserød nær Torp flyplass. Høsten 2016 er vi allerede 27 rådgivere.

Sørlandet for tur

I april 2017 åpner vi kontor i Kristiansand for å styrke vår tilstedeværelse på Sørlandet og mot vest, med to faste og fire assosierte rådgivere ansatt ved UiA. Samme måned beslutter rekrutteringsselskapet Pro Search AS i Larvik å gå inn i Skagerak Consulting med base i Vestfold.

Kristiansandskontoret flytter til Slottskvartalet, Tordenskjoldsgt. 9 i 2018 til et miljø med en rekke kompetansebedrifter.

Alle våre rådgivere er med å utarbeide selskapets nye verdiplattform og vi jobber videre med selskapets identitet.

Vekst tross pandemi

Våren 2020 er vi 28 rådgivere. Pandemien til tross, i løpet av 2020/2021 øker selskapet med hele 10 nye rådgivere. Omsetningen går noe ned i 2020 før vi i 2021 har en meget god utvikling i omsetning på hele 66%. Reisen så langt i 2022 har resultert i en videre vekst på 54%. Skagerak Consulting og rådgiverne har klart seg bra gjennom koronaperioden og hjemmekontor og er nå oppe i full drift på alle våre kontorer.

Oslo-kontoret flytter til Egertorget, Karl Johansgt 20. I 2020 bytter vi både kandidathåndteringssystem, skifter logo, grafisk profil og lanserer våre nye nettsider.

Flytting og Fredrikstad

Vi flytter fra kontorene på Klosterøya i Skien til ny kontoradresse hos Evolve kontorfellesskap i Porsgrunn, Kammerherreløkka 3. I mars flytter Kristiansand-kontoret til helt nytt kontorbygg i Baneheia Park, Fjellgata 6. 

Nytt kontor i Fredrikstad åpner i november og er i dag plassert i Fokusgården i sentrum av byen.

Internasjonal satsing

Høsten 2022 ble vi partner i det internasjonale rekrutteringsselskapet Lense & Lumen Advisory Group, og dermed del av et meget solid nettverk i Europa, Kina og USA. Dette partnerskapet vil gi oss, våre kunder og kandidater en unik mulighet til å hente inspirasjon, kompetanse, oppdrag og kandidater fra hele verden.

Jubileumsåret 2022 teller vi totalt 35 seniorrådgivere – Skagerak Consulting fyller 20 år!

Det beste med SkC er alle de hyggelige og flinke folkene som jobber her. Med hyggelige og kompetente kolleger blir arbeidshverdagen lettere, morsommere og mer interessant. Når kolleger samarbeider og vi setter de rette teamene, yter vi bedre tjenester samtidig som vi lærer og utvikler oss – både faglig og personlig.

Daglig leder og gründer, Erik Aasmundtveit, om Skagerak Consulting sin suksess.

Vi gleder oss til de neste 20 årene!

OM SKRIBENTEN

Anders Beichmann

Anders er Partner/seniorrådgiver executive search med lang erfaring fra rekruttering innen fagfeltene ledelse, salg, salgsledelse, marketing, innkjøp, prosjektledelse, logistikk, økonomi og digital. Med 11 års erfaring som hodejeger, samt tidligere lederstillinger i det private næringsliv, bistår han i SkC bredt med rekruttering av topp- og mellomledere og fagspesialister og tilbyr karriereveieledning både for bedrifter og privatpersoner.