Har du grønt innkjøpsvett?

Skift - Grønne innkjøp

Strategi og virksomhetsutvikling

Les mer om hvordan vi hjelper bedrifter med utvikling.

Hva gjør vi

Del

Facebook iconLinkedIn iconMail icon

Skagerak Consulting har jobbet med miljøsertifisering, miljøledelse og bærekraft siden 2007. I begynnelsen var det vanskelig å få gehør for dette arbeidet, men de siste årene er det skjedd en klar holdningsendring både i privat og offentlig sektor.

Fra konkurransefortrinn til nødvendighet

Tidligere argumenterte vi med at fokus på miljø og bærekraft i alle deler av virksomheten ikke bare var med på å sikre vår felles framtid, men også ga konkurransefortrinn. I dag sier vi ikke lenger at det gir konkurransefortrinn – men er en nødvendighet. Skal din bedrift overleve på sikt, må du ha bærekraftig drift. I enkelte sektorer og bransjer blir du ikke lenger en gang vurdert som leverandør, om du ikke kan dokumentere egne miljø- og bærekraftstiltak. Denne utviklingen vil forsterkes i årene framover.

Skift – et næringslivsdrevet klimainitiativ

Dette er en positiv trend, men samtidig ser vi at stadig flere bedrifter forsøker seg på «grønnvasking» i stedet for å foreta reelle miljøtiltak. Det er derfor gledelig å konstatere at store, tunge virksomheter nå tar et aktivt klimainitiativ. Dette har blant annet resultert i organisasjonen Skift. Skift er et næringslivsdrevet klimainitiativ. Medlemsorganisasjonen består av klimaledere i næringslivet som ønsker å være pådrivere for at Norge når sine klimamål innen 2030. De ønsker å gå foran for å vise hvilke forretningsmuligheter som ligger i overgangen til nullutslipp-samfunnet.

Mange av Norges største og ledende selskaper er medlemmer i Skift. Statsbygg, Sparebank1, Veidekke, Schibsted, Mesta, JM Norge, Telenor og Posten er bare noen av dem. Skift engasjerer seg i ulike prosjekter, driver opplæring, sprer kunnskap og bidrar på andre måter for å skape konkrete klima- og miljøresultater.

Skagerak Consultings seniorrådgiver Raymond Haugen på workshop om bærekraft sammen med grunnleggeren av TotalCtrl. Et selskap som utvikler programvare for å redusere matsvinn.

Fra grå til grønne innkjøp

Et skifte fra grå til grønne innkjøp er av EU, nasjonale myndigheter, miljøorganisasjoner og næringslivet løftet fram som et av de mest sentrale virkemidlene til å drive det grønne skiftet. Dette gjelder både privat og offentlig sektor og uavhengig av om innkjøpene gjelder i varehandel, tjenesteproduksjon, energiproduksjon eller transport. Grønne innkjøp vil redusere CO2-utslippene, styrke etterspørselen etter bærekraftige varer og tjenester og fremme grønn konkurransekraft.
Skift har derfor etablert pilotprosjektet «Grønne Innkjøp». Målene med pilotprosjektet er å heve innkjøpskompetansen og bidra til utvikling av gode verktøy og retningslinjer for grønt innkjøpsvett i næringslivet og i offentlig sektor. Flere av medlemmene i Skift har selv erfart at grønne innkjøp og konkrete krav til leverandørene har ført til utvikling av nye og mer miljøvennlige løsninger samtidig som produksjon, sysselsetting og forbruk er blitt styrt i en mer bærekraftig retning.

Grønt innkjøpsvett

Skift har utarbeidet 10 prinsipper for grønt innkjøpsvett. Dette er en enkel veileder som kort beskriver hva din bedrift kan gjøre for å bli mer bærekraftig på innkjøpssiden.

10 prinsipper for grønt innkjøpsvett

  1. Gjør grønne innkjøp til en del av forretningsstrategien – gode innkjøp er grønne innkjøp.
  2. Sett konkrete, målbare, ambisiøse og realistiske mål for virksomhetens innkjøp.
  3. Invester i organisasjons- og kompetanseutvikling for grønne innkjøp.
  4. Tenk sirkulær økonomi når innkjøp planlegges og gjennomføres.
  5. Sikre at innkjøpsbetingelsene fremmer miljø- og bærekraft i samsvar med virksomhetsstrategien.
  6. Sett av nok tid til å gjøre en grundig behovsanalyse, kartlegge markedet og planlegge anskaffelser.
  7. Jobb sammen med leverandørene og legg til rette for løpende og konstruktiv dialog.
  8. Sett av tilstrekkelig med ressurser til å gjøre innkjøpet grønt.
  9. Følg opp kontrakten og rapporter på miljø og bærekrafteffekter.
  10. Bruk etablerte standarder, sertifiseringssystemer og merkeordninger for å etablere god kontroll og kvalitetssikring av det grønne innkjøpet.

Les mer utfyllende om hvert punkt på grønneinnkjøp.no.
Ønsker du å vite mer om Skifts ambisjoner og aktiviteter, kan du lese mer om dette på deres nettsider: Skift – Næringslivets klimaledere

Ta ansvar – kjøp grønt

Skagerak Consulting er fra før Miljøfyrtårn-sertifisert og vil nå vise at vi støtter Skifts pilotprosjekt, «Grønne Innkjøp». Vi har derfor signert på at vi støtter initiativet og prinsippene for grønt innkjøpsvett sammen med andre viktige selskper: Disse har signert

Vi oppfordrer alle andre virksomheter til å gjøre det samme – og ikke minst, selv følge de 10 prinsippene.

Ønsker du å ta et skritt videre og Miljøfyrtårn-sertifisere virksomheten din, finner du mer informasjon om dette her: Miljøfyrtårn

Trenger du bistand til Miljøfyrtårn-sertifisering, kan du kontakte Tom R. Gogstad, som er godkjent Miljøfyrtårn-konsulent og har bistått bedrifter med Miljøfyrtårn-sertifisering siden 2007.

OM SKRIBENTEN

Tom R. Gogstad

Tom er partner i Skagerak Consulting og har mer enn 20 års erfaring som rådgiver. Han er utdannet siviløkonom og er en erfaren rådgiver som blant annet jobber med prosjekter innen forretningsutvikling, strategi, kvalitet, bærekraft og rekruttering.