Bygg vanene som gjør deg til en bedre leder

Leder og organisasjonsutvikling

Les mer om hvordan vi hjelper bedrifter med utvikling.

Hva gjør vi

Del

Facebook iconLinkedIn iconMail icon

Ledere finnes i alle varianter, og du har sannsynligvis erfart at enkelte er dyktigere enn andre. Men – hvilken miks av ferdigheter og personlige egenskaper utgjør den eksepsjonelle lederen?

Mange forskere prøver å gi svar på nettopp dette – og ledere over hele verden prøver stadig å omsette teorier om suksessfylt ledelse til egen praksis.

En ting er å ha kunnskap om hva som gjør deg til en usedvanlig god leder. Å gjøre kunnskapen om til vaner, rutiner og ferdigheter som integreres i ditt lederskap, er noe annet. Her kreves tid, tålmodighet, god veiledning og trening.

Kritisk for måloppnåelse og utvikling

Hvorvidt en virksomhet når sine mål og utvikler seg sunt er avhengig av ledelse – her er forskningen klar. Gode ledere lykkes, mindre gode ledere lykkes ikke like godt. Det er med andre ord verdt å legge både energi og ressurser i å bli en best mulig leder.

Forsker og medforfatter av bestselgeren «Emotional Intelligence 2.0», Dr. Travis Bradberry, er en av verdens fremste eksperter på emosjonell intelligens og vaneendring for ledere. Huffington Post gjenga i en artikkel nylig de egenskaper Bradberry anbefaler ledere å trene på for å bli bedre:

 1. 1. Effektiv og god kommunikasjon
  God kommunikasjon er avgjørende for at lederen skal nå de daglige målsetninger. Ledere som er gode formidlere inspirerer. De lytter, bygger tillit og skaper gode relasjoner ved å vise at de bryr seg. De snakker direkte til sine medmennesker og forsøker å forstå deres behov.
 1. 2. Mot til å ta valg og beslutte
  Modige ledere fatter vanskelige beslutninger og ivaretar virksomhetens og de ansattes beste. De motiverer og holder stø kurs – selv i motgang. Medarbeiderne inspireres til selv å vise mot når lederen går foran, uten beslutningsvegring.
 1. 3. Kjenn dine medarbeidere og tilpass lederstilen
  Dyktige ledere anerkjenner at alle er forskjellige, med ulike ferdigheter, personlige egenskaper og behov. Å bruke tid på å bli godt kjent med medarbeiderne ved å finne ut hva som motiverer hver enkelt, hva de trenger for å trives, utvikle seg og bidra aktivt muliggjør skreddersøm og tilpasning av lederstilen i forhold til den enkelte.
 1. 4. Kjenn deg selv – utnytt dine sterke sider og kompenser for dine svake
  Selvinnsikt er selve fundamentet i emosjonell intelligens. Eksepsjonelle ledere har svært høy selvinnsikt, med klart bilde av egen lederstil og egne styrker og svakheter. De vet godt hvilke områder de virkelig skinner eller er svake på, og utvikler effektive strategier som gjør at de utnytter sine sterke sider og kompenserer for de svake.
 1. 5. Lidenskap – glød som sprer seg
  Entusiasme og lidenskap smitter. Det samme gjør dessverre sløvhet og apati. Hvem inspireres til å yte sitt beste med en lite entusiastisk leder som kun gjør det mest nødvendige? Virkelig gode ledere brenner for sitt oppdrag og sprer entusiasme og glød til alle rundt seg.
 1. 6. Ydmykhet
  De beste lederne er ydmyke og lar ikke lederposisjonen gå til hodet på seg. De anser seg ikke som bedre enn andre og nøler ikke med å ta på seg upopulære og krevende arbeidsoppgaver om det trengs. De forventer heller ikke at medarbeiderne tar på seg oppgaver de selv ikke er villige til å gjøre.
 1. 7. Raushet
  Dyktige ledere inspirerer sine medarbeidere slik at de yter sitt beste, og stimulerer til å prøve og feile. De deler raust ut ros og anerkjennelse og gleder seg like mye over andres suksess som sin egen.
 1. 8. Klar visjon som deles og forankres
  Virkelig gode ledere har en klar visjon og vet hvor avgjørende det er at den deles. De formidler og levendegjør visjonen ved bruk av bilder og historier ved enhver mulig anledning, slik at alle forstår hvor de skal. Slik sprer de entusiasme og sørger for at visjonen forankres og omsettes til praktisk handling hos alle rundt seg.
 1. 9. Pålitelighet – vær den du sier at du er
  Gode ledere utgir seg ikke for å være noe de ikke er, og de har ingen skjulte agendaer eller baktanker. De er åpne og imøtekommende, og det de sier stemmer med deres handlinger.
 1. 10. Møt nye ideer med åpent sinn
  Gode ledere er åpne for nye utfordringer, kritikk og synspunkt ulike sine egne. De er nysgjerrige og tilgjengelige for alle rundt seg og ser på synspunkt, tanker og nye ideer som en mulighet til læring og utvikling både for seg selv og virksomheten.
 1. 11. Støtte og tillit
  Gode ledere støtter sine medarbeidere og viser seg verdige deres tillit. De tar ansvar når noe går galt og bebreider ikke medarbeiderne.

Krevende – men ikke umulig

Å bygge eller endre daglige vaner er krevende og tar tid. Øvelse og fokus på disse elleve egenskapene kan etter hvert gi deg vaner som gjør deg til en enda bedre, mer effektiv og verdifull leder for virksomheten. Samtidig er det viktig ikke å fremstå overfor de rundt deg som en annen enn den du er. Det kan gjennomskues lett og vil bidra til utrygghet og mistenksomhet.

Tross gode intensjoner og iherdig egentrening er kyndige råd og veiledning til god hjelp. Lederutvikling er en av Skagerak Consultings kjerneoppgaver, og våre rådgivere har høy lederkompetanse med omfattende erfaring. Vi bistår gjerne deg som ønsker å bli en bedre leder. Du kan lese mer om temaet her, eller ta kontakt med forfatteren for en uforpliktende dialog om hvordan du kan løfte lederkompetansen!

OM SKRIBENTEN

Solveig Hvidsten Dahl

Solveig er seniorrådgiver innen rekruttering og leder- og organisasjonsutvikling, med lang ledererfaring fra offentlig sektor med særlig vekt på utdanningsfeltet.

Hun har mer enn 20 års erfaring som lærer og rektor i grunnskolen, og i tillegg, mange års ledererfaring fra styrevirksomhet nasjonalt og internasjonalt, ledelses- og organisasjonsutvikling, samt politisk påvirkningsarbeid. Som leder av en fagforening for ledere har hun opparbeidet et stort nettverk, spesielt innenfor barnehage-/skole- og UH-sektoren og partene i arbeidslivet. Hun har også lang erfaring fra forhandlingsvirksomhet.

Solveig bistår gjerne både ledere og virksomheter med leder- og organisasjonsutvikling, samt lederrekruttering.