Den viktigste stillingsannonsen: Hva kan du tilby som arbeidsgiver

Rekruttering

Les mer om hvordan vi hjelper bedrifter med rekruttering.

Rekruttering

Del

Facebook iconLinkedIn iconMail icon

Forventningene til hva en arbeidsgiver kan tilby har bare økt gjennom årene. Der det tidligere var slik at søkere skulle stå med «lua i hånden» er det i dag større bevissthet om at det er to parter som sammen skal finne ut av om det er en god match.

Arbeidsgiver har, ved siden av intervjuene, ikke minst stillingsannonsen som en viktig mulighet til å vise seg fram. Her svikter mange bedrifter, hva de skriver i innledningen eller under «vi tilbyr» blir ofte lite eller ikke veldig selgende. Mange har lett for å kopiere den forrige utlysningen, ofte for å spare tid, men det sikrer ikke nok gode kandidater inn i rekrutteringsprosessen. Det koster fort både tid og penger å gamble med dette!

Som rådgivere for kundene våre så bruker vi i Skagerak Consulting mye tid på å utforme stillings-annonsen. Særlig er oppstartsmøtet med vår oppdragsgiver viktig for å kartlegge hva og hvilken rolle de skal ansatte til. Vi stiller spørsmål og skaffer avgjørende informasjon om arbeidsoppgaver, mål, muligheter men også utfordringer. Spørsmål om arbeidsmiljø og kultur i bedriften er også viktig å avdekke, er det eksempelvis gode resultater fra siste arbeidsmiljø-undersøkelsen som kan trekkes frem?

Så hva kan du som bedrift gjøre for at ikke «vi tilbyr» blir stillingsannonsens svake punkt? Her er noen sentrale tema/punkter som bør vurderes:

 • Er det en variert stilling, i så fall beskriv kort innholdet, oppgaver etc.
 • Er dere i en meningsfull bransje, har et samfunnsoppdrag? Dette betyr stadig mer for mange.
 • Arbeidsmiljø; beskriv hva som kjennetegner dere som bedrift
 • På-tvers: har dere et godt fokus for på-tvers samarbeid, som inspirerer og gir bedriften som helhet bedre resultater?
 • Eksternt samarbeid; dere har sikkert gode og spennende samarbeidspartnere som bør nevnes
 • Faglig og personlig utvikling, f.eks. lederopplæringsprogram, eller fagkurs
 • Er dere en mulighetsorientert og ambisiøs arbeidsgiver med klare ambisjoner ift. vekst
 • Har dere gode tjenester og produkter i et marked med gode fremtidsutsikter?
 • Verdier, har dere som bedrift tydelige verdier som dere ønsker å trekke frem?
 • Økonomi; kan dere vise til en sunn økonomi, som gir både økonomiske muskler samt en trygg arbeidsplass?
 • Andre goder; bedriftshytte, idrettslag, gunstige treningstilbud, eller annet?
 • Balanse mellom arbeid og fritid; fleksibilitet, mulighet for hjemmekontor etc.?
 • Konkurransemessige betingelser, gode pensjon- og forsikringsordninger? 

I Schibsted sin Jobbundersøkelse 2022 så var en sikker jobb med godt arbeidsmiljø og god lønn, samt balanse mellom jobb og fritid, de viktigste kriteriene ved en attraktiv arbeidsgiver. Men skal du eksempelvis ha tak i de gode og utviklingsorienterte lederne, så bør det du har å tilby inneholde mer enn dette!

Oppsummert; enten det er «kandidatens marked», som det er nå, eller det er en mer normal situasjon, så er «vi tilbyr» i stillingsannonsen svært viktig for at du som arbeidsgiver skal lykkes. I nevnte jobbundersøkelse så tydeliggjøres også næringslivets store behov for nye medarbeidere framover; hele 7 av 10 bedrifter vil ha behov for å ansette. For å være konkurransedyktig mot potensielle kandidater, så er det absolutt hensiktsmessig å gjøre hjemmeleksen i forhold til hva du som arbeidsgiver har å tilby.

OM SKRIBENTEN

Jan Inge Hiorth

Jan Inge er seniorrådgiver innen rekruttering og bistår både private aktører og offentlige virksomheter med behov for dyktige ledere og spesialister.