Fjernledelse – å styrke evnen din til å være nær!

Leder og organisasjonsutvikling

Les mer om hvordan vi hjelper bedrifter med utvikling.

Hva gjør vi

Del

Facebook iconLinkedIn iconMail icon

Den nye normalen har gitt oss en mer hybrid hverdag. Dette krever at du som leder er enda mer bevisst i ditt lederskap. Som fjernleder må du hele tiden balansere ledelse og administrasjon, når medarbeiderne sitter lenger unna kan det fort bli mer av ledelse som handler om oppgaver, kontroll og styring. Ikke gå glipp av vårt webinar om temaet (påmelding nederst)!

Å bruke tiden riktig

Erfaringen viser oss at i digitale møter blir vi mer maskinelle og det at blir ofte blir mindre rom for den gode «smalltalken». Mange forteller at de ikke ønsker å «stjele» av møtetiden og andre har så tette dager med møter at det rett og slett ikke er rom for det.

Mindre av den gode samtalen

Jo større avstand jo viktigere at du er tettere på den enkelte. Når man ikke kan titte inn til hverandre, mister kaffepraten i gangen og ikke har felles lunsj så ser du kanskje ikke de små tegnene som gav deg grunn til å ta en lengre prat.

Skape arenaer for den gode samtalen

Når kommunikasjonen ikke kommer av seg selv må du skape arenaer for det. Som leder trenger du å jobbe bevisst og systematisk med dette.

Sørg for å:

 • Være der når medarbeideren trenger det.
 • Øke og trene på evnen til innlevelse så medarbeideren føler seg forstått.
 • Respondere når medarbeideren trenger deg.

(Thompson, P.M.M., Fosse, T.H.&Skouverøe).

Å få brukt, utnyttet og utviklet kompetansen

Å være nær handler også om å kjenne til din medarbeiders kompetanse. Kompetansen som finnes hos medarbeiderne trenger å faktisk bli brukt og utviklet på en god måte, uavhengig om de sitter på kontoret eller hjemmekontoret. Å ikke få brukt relevant kompetanse vil blant annet kunne gi redusert indre motivasjon og svekket mestringstro – som igjen kan føre til svekket innsats og ytelse over tid. (Linda Lai, 2021)

Hva skal til for å skape de resultatene organisasjonen skal nå?

Målene kan være mange, enten det er målbart i form av kroner og øre, antall samtaler, kundemøter eller at innbyggerne i en kommune skal oppleve at det leveres bedre tjenester. At alle medarbeidere vet hvorfor man går på jobb og hva man skal skape/levere sammen med andre, er et klart lederansvar. Den enkelte trenger å vite hvilke rammer en har for arbeidet, og hvem en skal samspille med.
Kanskje er det å lede på avstand mer en ledelsesform enn en spesifikk lederstil? Det handler om å finne frem det beste i deg selv, slik at du får en hensiktsmessig lederatferd også som fjernleder. Tillit er en avgjørende faktor for at du skal lykkes med å skape gode relasjoner til dine medarbeidere.

Husk at:

 • Tillit er like viktig oppover som nedover i en organisasjon
 • Tillit er en grunnleggende faktor i ledelse
 • Tillit kan beskrives som at en leder tar sjansen og stoler på sine medarbeideres kompetanse og motivasjon (Kuvaas, 2017)
 • Tillit kan svekkes av lav kompetansemobilisering (Lai, 2021), ved at man får svekket tillit til egen kompetanse, lavere følelse av verdi på jobben, lavere psykologisk jobbtilfredshet og mindre stolthet og glede over å jobbe i en gitt organisasjon

Hva skal til for at medarbeiderne mestrer og trives over tid?

Vi satt sammen et program av ulike moduler som kan hjelpe deg med dette. Ved hjelp av kunnskap og verktøy, er målet at du utvikler ferdigheter for å utvikle lederskapet ditt. Målgruppe er ledere og mellomledere i offentlig og privat sektor som leder medarbeidere som kan sitte både nært og fjernt.

Modul 1:

 • Fjernledelse som arbeidsform
 • Selvledelse og indre motivasjon
 • Kommunikasjonsperspektivet

Modul 2:

 • Relasjonsperspektivet og det emosjonelle i lederskapet
 • Å utvikle samspill og team
 • Leder som kulturskaper og utøver

Modul 3:

 • Mestring og indre motivasjon
 • Morgendagens fjernleder
 • Hvordan lykkes? Hva er det viktigste for meg å trene på og hvordan?

Programmet består av 3 samlinger (3 hele dager, eller 6 halve dager om det er digitalt)

 • Oppgaver for læring, utvikling og refleksjon gis mellom samlingene

Alternativt leverer vi også samlinger for grupper på en halv eller en hel dag. Vi skreddersyr også til deg som kunde om du ønsker å tilby dette til organisasjonen din.

Interessert i å få vite mer? Delta på vårt webinar!

Vi tilbyr et 30 minutters webinar, hvor vi gir deg en smakebit på programmets innholdet og innfallsvinkler til fjernledelse. Webinaret finner sted fredag 11. februar kl. 08.15 – 08.45, og du melder deg enkelt på i skjemaet under. Lenke til webinaret tilsendes per e-post.

Vi gleder oss til å se deg der!