Hva betyr digital referansesjekk for deg som skal rekruttere?

Ruth-Camilla Aas - Skagerak Consulting

Rekruttering

Les mer om hvordan vi hjelper bedrifter med rekruttering.

Rekruttering

Del

Facebook iconLinkedIn iconMail icon

Høy treffsikkerhet på valg av kandidater i en rekrutteringsprosess gagner våre oppdragsgivere. I Skagerak Consulting har vi det siste halve året i langt større grad benyttet oss av digital referansesjekk. Tross egne forventninger har dette medført mer effektivt arbeid og høyere kvalitet på referanserapportene.

Digital referansesjekk er en survey som samler inn data om den aktuelle kandidat. Ved hjelp av en digital plattform sendes det ut forespørsel til referanser, med ønske om at de svarer på forhåndsdefinerte spørsmål fra oss. Dette gjør at hele referansesjekkprosessen blir effektivisert – vi har full kontroll på prosessen, og får tilbakemelding når referansene svarer. Rapporten med svar returneres til oss i Skagerak Consulting. Surveyen ivaretar altså sikkerheten, risikoen og kvaliteten.

Digital referanse – god nok?

– Må innrømme at jeg selv var litt skeptisk til en slik løsning. Ville en digital rapport være en god nok referanse? Jeg var vant til selv å booke tid med referansepersonen, for så å gjennomføre en strukturert samtale på telefon, som endte ut i en rapport. Var stort sett godt fornøyd med mine egne samtaler og rapportene som ble oversendt til oppdragsgiver, forteller seniorrådgiver Ruth-Camilla Aas. Tross skepsis, viser erfaringen at rapportene løsningen produserer er svært gode. Referansen får mulighet til selv å formulere sine svar, som ofte blir bedre enn når de gjengis på telefon.

For oppdragsgiverne vil en mer effektiv referansesjekk som holder høyere kvalitet bety at beslutningsgrunnlaget man rekrutterer på blir tryggere. At det også foreligger raskere er en bonus, men det er en fordel at referanser selv velger når de ønsker å svare.

– Vi opplever at en del saker kan være lettere å skrive enn og si, og at informasjon som skrives er mer pålitelig. Mange tenker seg om en ekstra gang før de skriver unøyaktigheter, sier Aas. Referansepersonene svarer selv når det passer, men likevel er referanserapportene stort sett klare innen et døgn. Innsikten den samler er av høy kvalitet.

Økt kvalitet

Konklusjonen for Skagerak Consulting er at referansesjekken effektiviseres, samtidig som man øker kvaliteten. Likevel er ikke telefonen «lagt på hylla»: – Det skal også nevnes at vi fortsatt ringer referanser når det er punkter der vi ønsker mer informasjon enn det referansen har gitt, eller at vi har spørsmål relatert til svarene som er levert. Men samtalen blir mye kortere enn en tradisjonell referansesjekk, sier Aas.

OM SKRIBENTEN

Ruth-Camilla Aas

Ruth-Camilla er seniorrådgiver i Skagerak Consulting og har mange års erfaring med rekruttering av ledere og spesialister til privat og offentlig sektor. Hun jobber hovedsakelig med rekruttering av mellomledere og fagspesialister, er opptatt av å forstå kundens behov og hvilken kompetanse- og personlighetsprofil som passer inn i selskapet.