Vi styrker vårt miljø- og samfunnsengasjement

Del

Facebook iconLinkedIn iconMail icon

Skagerak Consulting er nå blitt Miljøfyrtårn-sertifisert. Dette er et ledd i selskapets satsing på miljø og bærekraft. Sertifiseringsprosessen har bidratt til å sette fokus på mange forbedringsområder både i den interne driften og i det arbeidet vi gjør for våre kunder.

FNs bærekraftsmål har vært en viktig veileder i den prosessen vi har vært gjennom, og vi vil legge noen av disse målene til grunn for vårt arbeid og våre satsinger framover. Vi ønsker å satse spesielt på de områdene vi ser at vi kan ha en reell påvirkning, og har valgt å satse på tre av områdene:

– Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.
– Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling.
– Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.

Som en del av sertifiseringsprosessen har en intern miljøgruppe gjennomført en miljøkartlegging og igangsatt tiltak innen blant annet innkjøp, energi, avfallssortering, transport etc. Gruppen har vært ledet av Tom R. Gogstad som har mer enn 12 års erfaring som Miljøfyrtårn-konsulent.

Ta kontakt med oss hvis du selv ønsker å gjøre en innsats for miljøet og vår felles framtid. Vi tilbyr tjenester innen en rekke områder som miljøledelse, ISO 14001-sertifisering og Miljøfyrtårn-sertifisering.

OM SKRIBENTEN

Tom R. Gogstad

Tom er partner i Skagerak Consulting og har mer enn 15 års erfaring som rådgiver. Han er utdannet siviløkonom og er en erfaren rådgiver som blant annet jobber med prosjekter innen forretningsutvikling, strategi, kvalitet, bærekraft og rekruttering.