Behov for hjelp i forbindelse med korona-situasjonen?

Del

Facebook iconLinkedIn iconMail icon

Den pågående korona-krisen setter særlige krav til styring, ledelse og rask handling fra styret og daglig leder for å sikre selskapets framtidige drift. Situasjonen er uklar. Det må gjøres risikovurdering, tiltak må iverksettes, nye muligheter må finnes.

Vi er tilgjengelig for å gi deg råd eller bistand knyttet til planlegging og realisering av tiltak i den pågående situasjonen. Dette kan gjelde områder som virksomhetens:

  • strategi og forretningsmessige utvikling
  • styring, ledelse og forholdet mellom styret og ledelsen i den pågående situasjonen
  • økonomiske forhold, budsjett- og likviditetsanalyse, mulige tiltak etc.
  • leverandør- og kundeforhold
  • HR og bemanning
HR og bemanning

Som følge av situasjonen vil en rekke virksomheter måtte vurdere nødvendige endringer og tilpasninger i organisering og bemanning. Ett relevant tiltak er permittering, der det blant annet er vedtatt nye, midlertidige reguleringer. Vi kan bistå med råd og veiledning rundt:

  • de generelle vilkårene for permittering
  • gjeldende saksbehandlingskrav

Ved spørsmål om ovenstående, kontakt: Tore Eriksen

OM SKRIBENTEN

Tom R. Gogstad

Tom er utdannet siviløkonom og er en erfaren rådgiver som blant annet jobber med prosjekter innen forretningsutvikling og rekruttering.