Ledere som lykkes – hva er det egentlig de kan?

Ledere som lykkes - Skagerak Consulting

Leder og organisasjonsutvikling

Les mer om hvordan vi hjelper bedrifter med utvikling.

Hva gjør vi

Rekruttering

Les mer om hvordan vi hjelper bedrifter med rekruttering.

Rekruttering

Del

Facebook iconLinkedIn iconMail icon

Noen ledere i offentlig sektor lykkes bedre enn andre. De leder virksomheter som leverer gode tjenester til innbyggerne, de går for å være særlig dyktige ledere – og de holder budsjettene. Vår erfaring er at de finnes i de aller fleste kommuner og offentlige etater. Når vi spør hvem de er, kommer det som oftest en håndfull navngitte personer. Hvem er de dyktigste lederne i din virksomhet, og hva er det egentlig de kan?

En dansk undersøkelse i kommunal og regional sektor har funnet frem til noen fellestrekk som kjennetegner de lederne som anses for å være ekstraordinært dyktige, både av overordnet leder og av sine medarbeidere. De særlig dyktige lederne har noen kompetanser som går igjen, og her kommer listen:

 1. STRATEGISK ZOOM
  Lederne evner å løfte blikket utover egen driftshverdag, de ser fremover og har et velutviklet sidesyn. De skifter lett perspektiv mellom detaljer, overblikk og fremtid.
 2. AVKLART AUTORITET
  Lederne er tro og tydelig mot deres verdier, de forteller hva de står for og lever det ut i arbeidshverdagen. De ber om innspill fra medarbeiderne og bruker sin posisjon (makt) til å oppnå virksomhetens mål på mest effektiv måte.
 3. INDIVIDUELL INNLEVELSE
  Lederne har empati, er nærværende, har blikk for den enkelte og behandler alle med samme respekt. Lederne er personlige og kjenner til overskriftene i sine medarbeideres liv.
 4. KONSTRUKTIV KONFRONTASJON
  Lederne tar spenninger og konflikter på alvor, og de går tidlig på banen. De utfordrer, avklarer og bidrar til å løse opp i uenigheter. De vet også hvor det går en grense for bagateller de ikke skal bry seg med.
 5. ØKONOMISK OPPFINNSOMHET.
  Lederne som lykkes er dyktig med penger og får dem til å strekke langt. De forstår sitt budsjett og hvordan det kan påvirkes. De bruker sin økonomisk «teft» til å sikre virksomheten et økonomisk handlingsrom.
 6. MANGFOLDIG MOBILISERING
  Lederne bruker tid på å investere i verdiskapende relasjoner i og utenfor virksomheten. De pleier sitt nettverk og evner å få med seg folk til å bidra konkret når det trengs.
 7. PRESTASJONSORIENTERT PASJON
  Lederne drives av en lidenskap for tjenesten og det som skjer i virksomheten. De jobber energisk og utholdende mot stadig høyere mål og hviler ikke lenge på laurbærene.

Kjenner du noen som passer til beskrivelsen særlig dyktig, og hva med deg selv? Vi håper og tror at du som offentlig leder kan finne igjen noe av dette i egen ledelse, og muligens noe å strekke seg etter. I det minste kan du finnes inspirasjon til å utvikle deg videre som leder. Vil du vite mer kan du se en kort video her: Ledere som lykkes – hva er det egentlig de kan? (4:47)

Ønsker du ytterligere informasjon om ledelse, er det bare å ta kontakt med meg. Du finner kontaktinformasjonen min her: Anne Hilde Hals

OM SKRIBENTEN

Anne Hilde Hals

Anne Hilde er partner i SkC og arbeider med leder- og organisasjonsutvikling og rekruttering i offentlig og privat sektor med utgangspunkt fra vårt kontor i Kristiansand.
Hun jobber for det meste med menneskene i organisasjonen og bistår i prosesser der virksomheter, grupper og enkeltpersoner ønsker bedring og utvikling. Hennes viktigste bidrag for oppdragsgiverne er å skape effektive ledergrupper, produktive team og attraktive arbeidsmiljø. Hun har betydelig erfaring med lederstøtte/coaching og er en god rådgiver og sparringspartner for ledere på alle nivå i virksomheten.