Nå er rekrutteringsprosessen blitt fulldigital

Del

Facebook iconLinkedIn iconMail icon

Den situasjonen samfunnet vårt står overfor, byr på mange utfordringer. Selv om mange virksomheter må ty til permitteringer og oppsigelser, opplever vi at mange av våre oppdragsgivere fortsatt har behov for nøkkelpersoner for å sikre optimal drift når forholdende igjen normaliserer seg. For å gjennomføre gode rekrutteringer samtidig som vi sikrer våre kandidater, oppdragsgivere og rådgivere mot koronasmitte, har vi nå innført heldigitale rekrutteringsprosesser.

Heldigitale rekrutteringsprosesser

Skagerak Consulting har over lang tid jobbet med å legge et grunnlag for heldigitale rekrutteringsprosesser. Vi har investert mye tid og ressurser i tekniske løsninger og opplæring av rådgiverne. Derfor var vi godt forberedt da koronakrisen var et faktum.

Ved å kombinere vårt nye rekrutteringssystem RecMan med Microsoft Teams gjennomfører vi rekrutteringsprosesser som er 100% trygge i forhold til koronasmitte. Møter med oppdragsgiver, søknadsadministrasjon, intervjuer, testing, presentasjon av kandidater – alt skjer digitalt.

Effektive rekrutteringer av høy kvalitet

Hele rekrutteringsprosessen skjer med samme høye standard og kvalitet som vi vanligvis leverer – og selvfølgelig helt i henhold til GDPR.

Som kandidat vil du oppleve et videointervju på stort sett samme må som et «gammeldags» intervju. Selskapet og prosessen blir presentert av vår rådgiver. Ofte deler vi skjerm og presenterer en PowerPoint av din potensielt nye arbeidsgiver. Deretter går vi gjennom din CV, og det blir gjennomført første- og annengangs intervju etter våre maler. Som i en vanlig rekrutteringsprosess vil du bli vurdert i forhold til vår oppdragsgivers kravspesifikasjon. For deg som kandidat, vil dette oppleves som tidsbesparende og effektivt.

Som oppdragsgiver vil du vil du lære noe nytt og du vil oppleve at prosessene fortsatt holder svært høy kvalitet og at fremdriften i rekrutteringen er høy.

Rådgivere med god digital erfaring

Skagerak Consulting holder for tiden på med nærmere 20 rekrutteringsprosesser som alle gjennomføres digitalt. Odd-Arne Krogstad og Tom R. Gogstad er to av rådgiverne i Skagerak Consulting som har tatt i bruk fulldigitale prosesser. De har begge erfaring med bruk av videointervjuer fra tidligere, men det er først etter koronautbruddet de virkelig ha fått oppleve hvor nyttig dette verktøyet er. De kan fortelle at ikke bare er den tekniske kvaliteten på intervjuene høy, men at kandidater og rådgivere også opplever høy kvalitet i selve gjennomføringen. Det har vært nødvendig med noen mindre justeringer i arbeidsmetodikken, men ellers følger vi standard prosedyrer.

Digitale prosesser er kommet for å bli

Begge de erfarne rådgiverne er enige om at digitaliseringen av rekrutteringsprosessene også kommer bli benyttet i Skagerak Consulting også etter at koronaviruset er bekjempet.

Har du behov for å ansette nøkkelpersoner i din bedrift og ønsker å vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg med dette, er det bare å ta kontakt med Odd-Arne Krogstad eller Tom R. Gogstad.

Er du på jakt etter ny jobb, så husk at i disse koronatider kan det være akkurat din kompetanse en av våre oppdragsgivere er på jakt etter. Nøl derfor ikke med å registrere deg her: «REGISTRER DIN CV» og vi tar kontakt hvis vi har behov for din kompetanse.

OM SKRIBENTEN

Tom R. Gogstad

Tom er partner i Skagerak Consulting og har mer enn 15 års erfaring som rådgiver. Han er utdannet siviløkonom og er en erfaren rådgiver som blant annet jobber med prosjekter innen forretningsutvikling, strategi, kvalitet, bærekraft og rekruttering.