Lederens stress – dilemmaer og løsninger

Leder og organisasjonsutvikling

Les mer om hvordan vi hjelper bedrifter med utvikling.

Hva gjør vi

Del

Facebook iconLinkedIn iconMail icon

Du er rollemodell for dine medarbeidere. Passer du godt på deg selv, skaper det ringer i vannet og fungerer som oppfordring til dine medarbeidere om å gjøre det samme.

Som leder er det ditt ansvar å gripe inn hvis stressnivået er for høyt hos enkelte medarbeidere. Du har også ansvar for å forebygge og arbeide med din egen trivsel og unngå stress – for din og arbeidsplassens skyld.
Alle ledere står i dilemmaer – også i forhold til stress. For å få størst effekt bør du arbeide med dilemmaene sammen med ditt lederteam, med en lederkollega eller med coach.

Dilemma 1: Omvendt delegering

I utgangspunktet er mange oppgaver delegert til nivået under en leder. Noen medarbeidere er «gode» til å delegere oppgaver opp igjen til leder. De leverer saker til leder som ikke er ferdig skrevet, ikke korrekturlest osv, slik at leder selv må kvalitetssikre saker som skal opp i et leder- eller et styremøte.
Når medarbeidere kommer inn på kontoret ditt, så tenk gjennom hvem som løser oppgavene selvstendig, gjerne med innspill fra deg, og hvilke medarbeidere som stadig påfører deg merarbeid når du møter dem.
Ta gjerne opp i møter at du forventer at arbeidet skal være sluttført, i god tid før tidsfrister og at du vil gi veiledning i saker underveis, slik at medarbeiderne selv blir i stand til å sluttføre arbeidet. Dette hindrer dobbeltarbeid, bidrar til utvikling hos medarbeidere og frigjør tid for deg som leder.

Dilemma 2: Travel rollemodell

«Jeg er nødt til å arbeide mer enn medarbeiderne, men skal samtidig være rollemodell for dem.»
Du arbeider best med dette dilemmaet ved å trene din evne til at planlegge, prioritere hardt, delegere mere og si nei med god samvittighet.
Derfor må du også ha mot til å si nei i situasjoner hvor du og dine medarbeidere ikke makter oppgaven.
Det er ditt ansvar å fortelle den øverste ledelse om hvordan realitetene er for deg og dine medarbeidere.

Hvordan kommunisere best med egen leder:

1. Forstå din leder
Flytt oppmerksomheten fra dit eget perspektiv til din leders perspektiv. Uansett hvor enig eller uenig du er i din leders beslutninger, og i hvor høy grad du deler lederens verdier, er det avgjørende at du kan leve deg inn i de strategiske overveielser din leder har. Din leder vil ofte stå i de samme dilemmaene som du selv har.

2: Gjør lederen din trygg
En leder vil aldri la seg «lede» nedenfra av en han ikke stoler på. Orienter alltid din leder i god tid, tenk løsninger hver gang du rapporterer et problem.
Noen medarbeidere og ledere påfører stadig sin leder flere problemer. Vær en kollega som bidrar med gode forslag og som bidrar til å løse problemer.

3: Forstå maktspillet
Du bør vite hvordan beslutninger blir truffet i organisasjonen. Hvem har makt til hva og hvorfor? Hvem snakker sammen utenfor møtene, og kan du bli med i de samtalene? I første omgang gelder det å støtte din leder i dette maktspillet, men uten at du setter din egen troverdighet og status over styr.

Dilemma 3: Administrasjon og dokumentasjon spiser opp tiden

”Jeg ble leder fordi jeg elsker å jobbe med utvikling, men med alle de administrative oppgavene er det vanskelig å få tid til utviklingsarbeid.»
God planlegging og prioritering er veien videre. Prøv å følge nedenstående prioriteringsprinsipper i en uke, og se hva du kan gjøre med det som er 4. prioritet.
Oppgavene under 1. prioritet er brannslukning og du ikke bør være der for lenge om gangen.

Ledelse er å forsømme i riktig rekkefølge:)

OM SKRIBENTEN

Øyvind Drangsland

Øyvind er partner i SkC og arbeider med rekruttering, leder- og teamutvikling, organisasjonsutvikling og arbeidsmiljø. Utvikling i en organisasjon forutsetter god ledelse som er resultatfokusert. 

Han har blant annet bakgrunn som organisasjonssjef og rådmann, og var leder av rådmannsutvalget i Telemark i om lag 5 år. Som konsulent har Øyvind jobbet i 22 år med offentlig sektor. Han var manager i KMPG og partner i Habberstad før han ble partner i SkC.