Hvordan vinne kampen om de dyktige medarbeiderne?

Leder og organisasjonsutvikling

Les mer om hvordan vi hjelper bedrifter med utvikling.

Hva gjør vi

Rekruttering

Les mer om hvordan vi hjelper bedrifter med rekruttering.

Rekruttering

Strategi og virksomhetsutvikling

Les mer om hvordan vi hjelper bedrifter med utvikling.

Hva gjør vi

Del

Facebook iconLinkedIn iconMail icon

I mange bransjer er mangelen på kompetanse allerede på et kritisk nivå. Man får rett og slett ikke tak i folk med riktig fagkompetanse. Denne utviklingen vil forsterke seg i årene framover. Kompetanse er en stadig mer kritisk innsatsfaktor, og du som leder må ta grep i din egen virksomhet for å bli foretrukket når du skal rekruttere nye medarbeidere.

Vi står midt oppe i en tid med stor usikkerhet. Det som imidlertid er sikkert, er at store omstillinger venter oss i årene framover.

Konkurransen om kompetansen blir enda hardere

Vi står midt oppe i en tid med stor usikkerhet. Det som imidlertid er sikkert, er at store omstillinger venter oss i årene framover. Det gjør at behovet for fagkompetanse vil øke – uten at tilgangen øker i samme takt. Vi vil derfor oppleve et stadig økende underskudd på kompetanse. Digitalisering og bruk av kunstig intelligens vil kun kompensere for deler av underskuddet. Selv om vi i dag gjør en rekke endringer og tilpasninger, går ikke disse endringene fort nok. Selv en større internasjonal økonomisk stagnasjon, vil ikke stoppe denne utviklingen.

Kompetanse er virksomhetskritisk

I en slik verden blir tilgang på kompetanse viktigere enn tilgang på økonomisk finansiering. Et av de viktigste målene for deg som leder, blir da å tiltrekke ny kompetanse – og holde på de dyktige medarbeiderne du allerede har.

Klarer du ikke det, vil den virksomheten du leder, oppleve:

 • Redusert leveringsevne
 • Redusert utviklings-/innovasjonstakt
 • Økte kostnader
 • Økte interne utfordringer

Attraktivitet skapes ikke det bildet du tegner av virksomheten utad. Attraktivitet må bygges innenfra i organisasjonen. Men hva kan du som leder gjøre for at din bedrift skal bli attraktiv i kompetansemarkedet? Her kommer noen grunnleggende tips:

1.   Positivt arbeidsmiljø

Et godt arbeidsmiljø er helt sentralt når folk skal velge arbeidsplass. Legg derfor til rette for å utvikle et godt, og positivt arbeidsmiljø. Et positivt arbeidsmiljø er blant annet preget av samarbeid og teamfølelse. Noen tips kan være:

 • Sett felles mål som alle eller grupper av ansatte kan jobbe mot sammen
 • Legg til rette for at de ansatte føler at de har en meningsfull jobb som bidrar til å gjøre en forskjell
 • Bygg virksomheten på sunne og gode verdier – bærekraft, etikk og nytenking er viktige stikkord
 • Vær åpen for, og ta tak i, innspill og idéer fra ansatte
 • Lag arenaer hvor ansatte og ledelsen møtes og blir kjent både profesjonelt og personlig

2.   Effektiv kommunikasjon

Effektiv og tilstrekkelig kommunikasjon er viktig for alle, men spesielt for kompetansemedarbeidere. Som leder må du både informere og lytte.

 • Legg til rette for arenaer for både formell og uformell kommunikasjon mellom de ansatte og ledelsen
 • Snakk med folk og gi skryt når du ser at noen har gjort en god jobb eller bidratt på andre måter
 • Vær åpen, ærlig og transparent i kommunikasjonen

3.   Gode lønnsbetingelser

Gode lønnsbetingelser er en forutsetning for å holde på kompetansemedarbeidere. Dette betyr ikke nødvendigvis at man må være lønnsledende, men de ansatte må føle at de får en «rettferdig lønn».

 • Snakk med medarbeiderne for å høre hva de tenker er en «rettferdig lønn»
 • I noen sammenhenger kan det være naturlig å gi bonuser, men dette må da skje på team/selskapsnivå og være fordelt på en måte som føles rettferdig
 • Lønn er ikke alt. Vurder om det er mulig å gi andre tilleggsgoder som vil ble mer verdsatt enn en ren lønnsøkning

4.   Jobbsikkerhet

I et marked med kompetanseunderskudd, vil det minste tegn til at arbeidsplassen er truet, føre til at nøkkelpersoner vil se seg om etter alternativer. En økonomisk sunn, veldrevet virksomhet med gode framtidsutsikter vil alltid være attraktiv, men mange virksomheter kommer opp i ulike former for utfordringer. Da er det viktig at du som leder:

 • Er åpen og ærlig om situasjonen
 • Presenterer en plan for hvordan selskapet skal jobbe seg ut av situasjonen
 • Uttrykker hvor viktige medarbeiderne er for at man skal kunne løse utfordringene

5.   Fleksibilitet

Kompetansemedarbeidere ønsker ofte en høy grad av frihet og fleksibilitet. De ønsker å utvikle seg faglig og være med i de beslutningene som tas. Detaljstyring oppfattes veldig negativt.

 • Gi frihet innen rammer – rammene må være klare
 • Legg til rette for selvstendighet
 • Gi støtte og vis at du stoler på dem

6.  God balanse mellom jobb og fritid

En ansatt som sliter privat, vil også slite på jobb. Det å sørge for at de ansatte får en god balanse mellom jobb og fritid er derfor viktig. Noen tiltak som kan bidra til denne balansen er:

 • Fleksible arbeidstider
 • Mulighet for hjemmekontor
 • Sjekk at det er en god arbeidsfordeling slik at enkeltpersoner over tid ikke har for stort arbeidspress
 • Og det viktigste av alt: Vær en leder som viser omtanke og forståelse

7.   Kompetanseutvikling

Kompetanseutvikling er en nøkkel til å holde på medarbeidere over tid. Dette gjelder for å holde dem faglig oppdatert, men også for å kvalifisere dem for nye fag-/kompetanseområder.

 • La kompetanseutvikling være en sentral del av medarbeidersamtalen
 • Vær raus med ressurser til kompetanseutvikling når budsjettene fastsettes
 • Gjør det enkelt for medarbeiderne å ta kurs eller selvstudier

8.   Karrieremuligheter

De aller fleste ønsker å utvikle seg og få større ansvar og nye oppgaver. Får de ikke det i egen organisasjon, ser de etter andre alternativer. Karrieremuligheter betyr ikke nødvendigvis at man rykker opp i organisasjonen. Det kan også bety nye oppgaver eller nytt ansvar i den stillingen man er i.

 • Kartlegg den enkeltes ambisjoner og ønsker i medarbeidersamtalen
 • Lag en realistisk karriereplan sammen med medarbeideren
 • Se etter talenter og hvem som kan lykkes innen nye områder
 • Vær ærlig. Gi aldri falske forhåpninger.

I Skagerak Consulting har vi kompetanse innen rekruttering, organisasjonsutvikling og forretningsutvikling. Vi kan derfor bidra til at din bedrift blir attraktiv i framtidens tøffe kompetansemarked.

Ønsker du å vite mer om hva du bør gjøre for å tiltrekke deg kompetansemedarbeidere – og holde på de du har; kontakt seniorrådgiver Tom R. Gogstad for en uforpliktende samtale.

OM SKRIBENTEN

Tom R. Gogstad

Tom er partner i Skagerak Consulting og har mer enn 20 års erfaring som rådgiver. Han er utdannet siviløkonom og er en erfaren rådgiver som blant annet jobber med prosjekter innen forretningsutvikling, strategi, kvalitet, bærekraft og rekruttering.